Log in

Ο Κανονισμός αποτελεί το πιο σημαντικό έγγραφο του διαγωνισμού. Εδώ υπάρχουν οι γενικοί όροι συμμετοχής, οι ενότητες και κατηγορίες, πληροφορίες για την αξιολόγηση, οι προδιαγραφές υποβολής των έργων κ.λπ. Συνεπώς, πριν ξεκινήσετε την υποβολή των συμμετοχών, είναι σημαντικό να διαβάσετε καλά τον Κανονισμό:

Μερικά σημαντικά στοιχεία για τη φετινή διοργάνωση:

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.3.2024. Άρα έχουμε προσθήκη τριών μηνών από τη φετινή χρονιά.

• Υπάρχουν 6 Ενότητες Συμμετοχών – Ad, Design & Illustration, Digital, PR, Production και Integration. Μελετήστε τις Ενότητες / Κατηγορίες / Ομάδες και σκεφτείτε προσεκτικά που θέλετε να υποβάλετε συμμετοχές.

• Για τις Ενότητες AD, PR, Production και Integration, συμμετοχές υποβάλλονται μόνο από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο. Στις Ενότητες Design & Illustration και Digital, συμμετοχές υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο.

• Στις Ενότητες Design & Illustration, PR, Digital και Integration, θα χρειαστεί να κατεβάσετε και το Template/Έκθεση Συμμετοχής με τις πληροφορίες που πρέπει να συμπληρωθούν. Το template αυτό – αφού συμπληρωθεί με κείμενο ή/και εικόνες- υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή pdf.

• Η Έκθεση, είναι σκόπιμο να διαβαστεί και από κάποιον που δεν έχει ιδιαίτερη γνώση της συμμετοχής, ώστε να βεβαιωθείτε ότι η συμμετοχή σας παρουσιάζεται με σαφήνεια και πειστικά.

• Μελετήστε προσεκτικά τις προδιαγραφές υποβολής των έργων (σελ. 28-29 του Κανονισμού). Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για μια συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθούν διάφορα υλικά -κάποια είναι υποχρεωτικά και κάποια προαιρετικά.

• Το Digital Presentation Overview (DPO), δηλαδή η παρουσίαση της συμμετοχής που περιλαμβάνει κείμενο και εικόνα, πρέπει να είναι αρχείο jpg ή png, landscape orientation, max 2 MB.

• Σχετικά με τα youtube links που θα χρησιμοποιηθούν για υποβολή των τηλεοπτικών και των case films: ΚΑΝΕΝΑ link δεν πρέπει να βρίσκεται σε κανάλι της εταιρείας σας. Παράκληση να δημιουργήσετε ένα καινούργιο κανάλι που να ΜΗΝ παραπέμπει στην εταιρεία επικοινωνίας.

• Με εξαίρεση την κατηγορία Αυτοδιαφήμιση, ΚΑΝΕΝΑ από τα υλικά που υποβάλλονται δεν πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στις εταιρείες ή τα πρόσωπα που δημιούργησαν την επικοινωνία.

• Συμβουλευτείτε το λογιστήριο σας για τον υπολογισμό του κόστους των συμμετοχών. Υπενθυμίζουμε ότι οι εταιρείες μέλη του ΣΔΕΚ, οι εταιρείες μέλη του Συνδέσμου Εταιρειών Παραγωγής Διαφημιστικών Ταινιών, και τα φυσικά πρόσωπα μέλη της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου έχουν ειδικές εκπτώσεις.

• Για βοήθεια στην υποβολή συμμετοχών, καλέστε τη Χριστιάνα Πασχαλίδου στο τηλ. 99 198954 ή στείλτε μας email στο [email protected]

Καλή Επιτυχία!

 • On air έργων: Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα από 1.1.2022 έως και 31.3.2024. Άρα έχουμε προσθήκη τριών μηνών από τη φετινή χρονιά.

 • Ορίζεται ελάχιστος αριθμός συμμετοχών για αυτοτελή κρίση μιας ομάδας. Συγκεκριμένα, για να κριθεί αυτοτελώς μια ομάδα πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 4 συμμετοχές. Σε αντίθετη περίπτωση, η Επιτροπή Ελέγχου της Ενότητας διατηρεί το δικαίωμα, μετά την υποβολή συμμετοχών, να συγχωνεύσει ή/και να δημιουργήσει νέες ομάδες.

 • Τα βραβεία θα αναδειχθούν σε μία φάση αξιολόγησης. Τα μέλη των Επιτροπών θα έχουν την ευχέρεια να δουν πρώτα όλα τα έργα μιας ομάδας πριν υποβάλουν τη βαθμολογία τους.

 • Στην Ενότητα Ad, με εξαίρεση την ομάδα Σειρές, η ίδια συμμετοχή μπορεί να υποβληθεί σε μία μόνο κατηγορία.

 • Στην ενότητα Design & Illustration, μετά από αίτημα της Ένωσης Γραφιστών και Εικονογράφων Κύπρου, η υποβολή των φυσικών υλικών της συμμετοχής είναι υποχρεωτική στις περισσότερες κατηγορίες. Επισημαίνεται ότι τα υλικά δεν επιστρέφονται.

 • Στην Ενότητα Digital, προστέθηκαν δύο ομάδες στην κατηγορία Social Media. Η μία αφορά στην "Προσαρμογή / Εξέλιξη Διεθνούς Concept" και η δεύτερη ονομάζεται "Social Purpose".

 • Αξιολόγηση στην Ενότητα Digital: Από εμπειρία, οι κριτές αφιερώνουν περίπου 5-7 λεπτά ανά συμμετοχή. Για το λόγο αυτό, προτείνεται τα links που θα υποβληθούν (ειδικά στην περίπτωση των συμμετοχών στις κατηγορίες Digital Campaigns, Social Media και Performance),να μην ξεπερνούν τα 10. Καθίσταται σαφές ότι αν υποβληθούν περισσότερα, οι κριτές μπορεί να επιλέξουν να ανοίξουν μόνο 10. Επίσης, όπου αυτό ισχύει, θα πρέπει να υπάρχει ομαδοποίηση των links, ώστε να είναι ξεκάθαρο στον κριτή ποια links αντιστοιχούν σε ποια εκστρατεία/φάση εκστρατείας.

 • Στην Ενότητα Production προστέθηκε μία κατηγορία με τίτλο "Video for Online use (μέχρι 4 λεπτά)", για τα μικρής διάρκειας videos για χρήση στο online περιβάλλον.

 • Μελετήστε προσεκτικά τις προδιαγραφές υποβολής των έργων. Υπάρχουν περιπτώσεις όπου για μια συμμετοχή θα πρέπει να υποβληθούν διάφορα υλικά -κάποια είναι υποχρεωτικά και κάποια προαιρετικά.

 • Το Digital Presentation Overview (DPO), δηλαδή η παρουσίαση της συμμετοχής που περιλαμβάνει κείμενο και εικόνα, πρέπει να είναι αρχείο jpg ή png, landscape orientation, max 2 MB.

 • Σχετικά με τα youtube links που θα χρησιμοποιηθούν για υποβολή των τηλεοπτικών, των case films κλπ. - ΚΑΝΕΝΑ link δεν πρέπει να βρίσκεται σε κανάλι της εταιρείας σας. Παράκληση να δημιουργήσετε ένα καινούργιο κανάλι που να ΜΗΝ παραπέμπει στην εταιρεία επικοινωνίας.

 • Με εξαίρεση την κατηγορία Αυτοδιαφήμιση, ΚΑΝΕΝΑ από τα υλικά που υποβάλλονται δεν πρέπει να περιλαμβάνει αναφορά στις εταιρείες ή τα πρόσωπα που δημιούργησαν την επικοινωνία.

Στις Ενότητες:

 • Design & Illustration
 • Digital
 • PR
 • Integration

οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν για κάθε συμμετοχή το Digital Presentation Overview. Πρόκειται για μια οπτική παρουσίαση της συμμετοχής, με κείμενο και εικόνα. Το κείμενο (περίπου 100 λέξεις) κάνει συνοπτική αναφορά στο brief, την υλοποίηση της ιδέας και στα αποτελέσματα.

Για να βοηθήσουμε τη δημιουργία τους, παραθέτουμε παρακάτω best practices από προηγούμενα Carob Awards.

Carob2022 DPO Design

Carob2019 DPO Digital

Carob2019 DPO Integration

Carob2019 DPO PR-a

Carob2019 DPO PR-b

Στις Ενότητες:

 • PR
 • Integration

οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν case film, max 120 sec, για κάθε συμμετοχή

Στην Ενότητα Digital τo case film είναι προαιρετικό.

Για να βοηθήσουμε τη δημιουργία τους, παραθέτουμε παρακάτω best practices από προηγούμενα Carob Awards.

Carob2019 Video Digital

Carob22 CaseFilm Integration

Carob2019 Video PR-a

Carob2019 Video PR-b

Προδιαγραφές Αρχείου για τηλεοπτικά σποτ και Case Film (υποβολή YouTube Link)
.MOV ή MP4, μέγιστο μέγεθος αρχείου 350ΜΒ
Video Aspect Ratio: Full HD 1080 px
Resolution: 1920 px X 1080 px
Format / Codec: .MOV / H.264
Audio: AAC, Stereo, 48kHz

ΠΡΟΣΟΧΗ

KANENA YOUTUBE LINK ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΑΛΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΠΑΡΑΚΛΗΣΗ ΝΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕΤΕ ΕΝΑ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟ ΚΑΝΑΛΙ ΠΟΥ ΝΑ ΜΗΝ ΠΑΡΑΠΕΜΠΕΙ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.

Στις Ενότητες:

 • Design & Illustration
 • Digital
 • PR
 • Integration

οι εταιρείες πρέπει να υποβάλουν για κάθε συμμετοχή μία Έκθεση.

Μπορείτε να κατεβάσετε τα templates των Εκθέσεων εδώ:

CAROB 2024 INTEGRATION Template

CAROB 2024 PR Template

CAROB 2024 DESIGN Template

CAROB 2024 DIGITAL Template

CAROB 2024 ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Οι Εκθέσεις πρέπει να απαντούν στις ερωτήσεις, και μπορούν να περιλαμβάνουν δημιουργικά υλικά και links.

Τονίζεται ότι σε κανένα σημείο της Έκθεσης δεν πρέπει να υπάρχει αναφορά στις εταιρείες ή τα πρόσωπα που δημιούργησαν την επικοινωνία (με εξαίρεση Κατηγορία Αυτοδιαφήμισης).

Οι συμμετοχές στην Ενότητα AD στην Κατηγορία Υπαίθρια Διαφήμιση πρέπει να τοποθετηθούν σε ενδεικτική διαφημιστική πινακίδα.

Στην περίπτωση Σειρών, το pdf που θα υποβληθεί πρέπει να περιλαμβάνει σε ξεχωριστή σελίδα την κάθε διαφήμιση που αποτελεί τη σειρά και, επιπλέον, σε μια σελίδα όλες τις διαφημίσεις μαζί.

Για να βοηθήσουμε τη δημιουργία τους, παραθέτουμε παρακάτω best practices από προηγούμενα Carob Awards.

Carob2019_Outdoor-1

Carob2019_Outdoor-Seira

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ