Τα CAROB Awards έχουν ως σκοπό:

 • την ανάδειξη της δημιουργικότητας στη διαφήμιση – σε όλες τις εκφράσεις της, ανεξαρτήτως ΜΜΕ ή μορφών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
 • την ανάδειξη και αναγνώριση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς των στελεχών που εργάζονται στο χώρο της διαφήμισης στην Κύπρο, στελέχη που καλούνται καθημερινά να δημιουργήσουν πιο δυνατές, πιο αποτελεσματικές και πιο δημιουργικές ενέργειες και εκστρατείες επικοινωνίας
 • τη δημιουργία ενός ιστορικού αρχείου για τη διαφήμιση στην Κύπρο σε μακροπρόθεσμη βάση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για όλα τα ξενύχτια, τη σκληρή δουλειά και την επιμονή για καλύτερη, πιο δημιουργική διαφήμιση, ο Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει τα CAROB AWARDS.

Για τις Ενότητες AD, PR και Integration, συμμετοχές υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο και τα οποία είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Για την Ενότητα Production, συμμετοχές υποβάλλονται από νομικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο και τα οποία είχαν την ευθύνη για την υλοποίηση των έργων.

Για τις Ενότητες Design & Illustration και Digital, συμμετοχές υποβάλλονται από νομικά ή φυσικά πρόσωπα που εδρεύουν στην Κύπρο και τα οποία είχαν την ευθύνη για τη σύλληψη της ιδέας των έργων.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.12.2021. Τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί / προβληθεί στον αέρα και όχι σε μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικές εκδοχές.

Δείτε Περισσότερα

Πριν ξεκινήσετε την υποβολή των συμμετοχών:

• Κατεβάστε τον Κανονισμό και διαβάστε τον καλά!

• Δικαίωμα συμμετοχής έχουν έργα που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στην Κύπρο ή/και σε άλλες χώρες κατά το διάστημα από 1.1.2019 έως και 31.12.2021. Τα έργα θα πρέπει να υποβάλλονται ακριβώς όπως έχουν δημοσιευθεί / προβληθεί στον αέρα και όχι σε μεγαλύτερες, εμπλουτισμένες ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο διαφορετικές εκδοχές.

• Υπάρχουν 6 Ενότητες Συμμετοχών – Ad, Design & Illustration, Digital, PR, Production και Integration. Μελετήστε τις Ενότητες / Κατηγορίες / Ομάδες και σκεφτείτε προσεκτικά που θέλετε να υποβάλετε συμμετοχές.

Δείτε Περισσότερα

Τα CAROB Awards έχουν ως σκοπό:

 • την ανάδειξη της δημιουργικότητας στη διαφήμιση – σε όλες τις εκφράσεις της, ανεξαρτήτως ΜΜΕ ή μορφών επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται
 • την ανάδειξη και αναγνώριση του ταλέντου και της σκληρής δουλειάς των στελεχών που εργάζονται στο χώρο της διαφήμισης στην Κύπρο, στελέχη που καλούνται καθημερινά να δημιουργήσουν πιο δυνατές, πιο αποτελεσματικές και πιο δημιουργικές ενέργειες και εκστρατείες επικοινωνίας
 • τη δημιουργία ενός ιστορικού αρχείου για τη διαφήμιση στην Κύπρο σε μακροπρόθεσμη βάση.

Για όλους αυτούς τους λόγους, αλλά και για όλα τα ξενύχτια, τη σκληρή δουλειά και την επιμονή για καλύτερη, πιο δημιουργική διαφήμιση, ο Σύνδεσμος Διαφήμισης – Επικοινωνίας Κύπρου διοργανώνει τα CAROB AWARDS.

ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • PROUD MEDIA SUPPORTERS
 • ΜΕΓΑΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • ΧΡΥΣΟΣ ΧΟΡΗΓΟΣ
 • PROUD MEDIA SUPPORTERS